Udmeldelse

Ønsker du at forlade Viking Atletik ?
 
Det sker på samme måde som da du meldte dig ind. Du skriver til Viking Atletik.
Udmeldelse skal ske senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse. Derefter udsendes der nemlig nye opkrævninger som er forbundet med en række udgifter og licenser.
Så sidste frist for udmeldelse er på følgende datoer: 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december. Ellers kan udmeldelse først ske fra efterfølgende kvartal.
Årsmedlemsskaber betales en gang om året, derfor er udmeldelsesfristen her altid den 10. december. Vi tilbagebetaler aldrig indbetalt kontingent ifm udmeldelser, der ikke sker rettidigt.
Du kan melde dig ud enten på medlem@viking-atletik.dk
 
Eller brev til vores postadresse, Torneværksvej 20, 3700 Rønne
 
Er du tilmeldt Fitnesslokalet skal du aflevere dit adgangskort.
 
Det er vigtigt, at du ikke blot undlader at betale indbetalingskortet. Gør du det påfører du klubben en del ekstra arbejde og flere udgifter. Så giv lyd fra dig.
 
Vi melder dig naturligvis ud, hvis du kommer for sent. Du er dog forpligtet til at betale for det kommende kvartal. 
Forlader du klubben med en gæld, skal evt. gammel gæld betales før medlemskab igen kan opnås af en DIF/DGI forening.  
Vi tilbagebetaler aldrig allerede indbetalt kontingent.
 
Vil du tale om dit medlemskab, evt. henstand eller lignende, så kontakt undertegnede på telefon 23 71 35 35 eller cc@viking-atletik.dk .
 
Claus Clausen

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.