Nyheder

Vi må se tiden an

Jeg ved mange går og venter - men vi må væbne os med tålmodighed

Tænker jeg lige vil give jer en orientering om status på vores kommende byggeri. Rigtigt mange af jer spørger ind til det.... 

Vi har jo tidligere meldt ud, at byggestart blev forsinket, så vi ikke, som først planlagt, ville gå i gang 1. februar. Første spadestik blev dengang udsat til 1. maj - med færdiggørelse 15. november. Det er om mindre end 2 måneder vi så skulle være i gang.

Af flere årsager bliver denne dato også udsat. Der arbejdes pt. på højtryk for at få en række ender til at hænge sammen. Ligesom det har været nødvendigt for os, at skaffe yderligere økonomi til projektet. Altså ud over den finansiering, som vi skulle finde i første omgang. Det bliver ganske enkelt dyrere at bygge end først antaget. Det skyldes en række ting. Bl.a. er jordbundsforholdene ikke helt optimale (der skal graves rigtigt meget jord væk) og ej hellere det, der er fundet i jorden af spor fra fortiden. Men også konstruktionerne, altså bygningens udformning, og i nogen tilfælde det planlagt materialevalg har været for omkostningstung. Så det skal tilpasses.  

Vi må håbe alle disse bestræbelser falder på plads inden for en overskuelig fremtid. Den plan der arbejdes på nu, er  færdiggørelse inden nytår. Men om det er realistisk må tiden vise. 

Selve bygningen vil også blive lidt ændret i forhold til første udspil. Så selve konstruktionen bliver mere simpel. Vi går bort fra ideen med at lave en dobbeltbygning - nu bliver det en enkelt bygning. Ligesom vi er gået lidt på kompromis med størrelsen på bygningen. En lidt billigere løsning. 

Vi håber ikke der kommer yderligere udfordringer. At vi snart kan tage næste skridt som er projektgodkendelse hos "Fitness For Alle", en byggeansøgning og klargøring til udbuddet af byggeriet. Jeg tør dog på nuværende tidspunkt hverken melde dato for byggestart eller færdiggørelse ud. Af skade bliver man jo klog - men så snart jeg kender terminerne, vil jeg informere om det. 

 

Claus Clausen

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.