Nyheder

Skriftlig beretning 2018

I bestyrelsen glæder vi os til at møde dig i morgen - det er tirsdag kl. 19 på Louisenhøj

Beretning 2018 – bestyrelsens beretning

 

Rekordåret 2017 hvor 1663 medlemmer blev registreret som medlem af Viking Atletik, blev i 2018 overgået med 160 personer, så vi i 2018 i alt var 1823. Medlemmer der sammenlagt har været i klubben i mindst 3 måneder. I november toppede vi med et dagsaktuelt tal på over 1700 medlemmer - altså på en og samme dag. Siden 2005 er vi stille og roligt vokset med ca. 100 medlemmer pr. år. Udgangspunktet dengang var 300 medlemmer. En helt fantastisk udvikling vi har været igennem.

Det hænger naturligvis sammen med, at vi løbende har udviklet og fornyet vores træningstilbud. Samtidig med en gunstig periode, hvor de træningstilbud vi har, er blevet mere og mere efterspurgte. Også fordi vi er i en tid, hvor bevægelsen i folks idrætsinteresse, er gået i retning af individuel idræt på selvvalgte tidspunkter.

Interesser som løb, styrketræning, gang, cykling, svømning, bevægelighedstræning og fitness ligger højt på listen over idrætsgrene, som folk foretrækker. Især de tilbud hvor man både kan dyrke idræt sammen med andre - eller individuelt, eller på meget små hold. Det gør det selvfølgelig attraktivt at være medlem hos os. At vi i samme periode har kunnet sænke kontingentet, gør det jo ikke ringere. Spændende om den udvikling fortsætter. Vi nyder det, så længde det går den vej. Alting har det jo med at gå i bølger.

Antallet af frivillige ledere og trænere er også øget. Ultimativt det største krav for succes. Det er skønt at være vidne til - og en stor tak til alle jer, der yder en indsats for jeres kammerater ved at fungere som instruktør, træner eller leder i dagligdagen. Mange er jer dybt taknemlige for den indsats I yder.

Alt er ikke lutter lagkage, når mange nye medlemmer kommer til. Vi oplever hele tiden, at især de administrative opgaver stiger voldsomt. Mange medlemmer betyder også rigtigt mange ind- og udmeldelser. Mange betalingspåmindelser, mange der skal slettes grundet manglende betaling og så videre. En meget stor økonomisk omsætning (samlet mellem 4 og 5 millioner i 2018, når vi tæller vores events med) og en større og større håndtering af deltagere til vores events, gør, at vi er under voldsomt tidsmæssigt pres, når det gælder administration. Der må aldrig herske tvivl om, at vi er en non profit idrætsforening. Vi er folkeoplysende, vi baserer os på frivillighed bygget op omkring en demokratisk tankegang. Men omsætningen i klubben stiger og stiger. Dette målt på økonomi, medlemmer og deltagere. Selvom vi er en idrætsforening, så følger der mange faste administrative opgaver med den størrelse og det omfang vi er. Det kan ikke klares med frivillige kræfter alene.

Bestyrelsen ønsker, at vi finder en meget stabil løsning på omfanget af de administrative opgaver. Kan det ikke ske ad frivillighedens veje, må vi undersøge muligheden for at få lønnet arbejdskraft. Måske en løsning med nogle timer om dagen. Især set i lyset af, at alt tyder på, at vi fortsat vil vækste de kommende år. Bestyrelsen tror på, at med det kommende idrætsbyggeri, vil vi blive attraktive for endnu flere nye grupper af medlemmer. Mange nye som i dag ikke dyrker idræt. Og det er jo vores mål at skabe idrætstilbud og få folk gjort idrætsaktive. Med et øget antal medlemmer kommer der også flere indtægter, så tanken er, at det er svaret på finansieringen af en ansættelse.

Omfanget og formen vil bestyrelsen tale om i den kommende samling. Så må vi se hvad vores sonderinger munder ud i, men behovet er der. Vi vil gerne have GF opbakning til at arbejde videre med dette. Stor tak til jer der har ydet en kæmpe indsats på dette område.

Forsøgsperioden med vores Serviceassistentstilling, som p.t. er besat med Preben Holm, løber ud til oktober i år. Så er der allerede gået over 3 år siden han blev en fast del af klubben. Det har vist sig at være det helt rigtige at gøre. Mere regelmæssig vedligeholdelse af bygninger og materiel, hurtigere reparationer og langt større tilgang af frivillige hjælpere – og ikke mindst en langt bedre afvikling af vores events, har været resultatet. Det er bestyrelsens indstilling, at vi gør stillingen permanent fra oktober af, når forsøgsperioden udløber. Det håber vi på GF opbakning til.

Året 2018 har stået i det kommende byggeris tegn. Vores kommende idrætsbyggeri her på Louisenhøj, hvor vi skal opføre 500 m2 som nybyggeri. Vi glæder os utroligt meget til, at vi kommer i gang med det. Ca. 1. maj tages første spadestik. Der er brugt mange timer på at se på bygninger, tegninger, ideer og få lavet projektplanen klar. Det resultat der nu foreligger, er vi meget stolte over. Arbejdet med finansieringen har også kørt på højtryk. Vi har fået dejligt mange penge fra fonde. Ca. 1,2 mio. foruden de 2,5 mio vi har fået fra selve projektet ”Fitness for alle”. De 1,2 mio. kroner, som vi har fået fra en række lokale fonde samt en DGI pulje, skal bruges til de udenoms ting, der følger med omlægningen af en række funktioner på Louisenhøj samt på fitnessudstyr (inde og ude). Bl.a. bygger vi et nyt værksted og lagerfaciliteter.

Undervejs i processen har vi også øget antallet af ønskede m2, så vi ikke skulle i gang med en udvidelse umiddelbart efter færdiggørelsen. Så projektet er også vokset i økonomi. Vi finansierer byggeriet med penge fra salget af den nuværende fitnessbygning 0,8 mio og så skyder vi ca. 3 mio kr. ind i det fra egen opsparing. Vi låner 1,4 mio via den kommunegaranti vi fik fra BRK. Forhåbentlig den eneste sum der skal lånes. At vi så nok må ty til en kassekredit i en periode efterfølgende, er også en del af sandheden, så vi har til dagligdagens udgifter. Vi vælger i første omgang, at lade kontingentet være i ro. Vi er jo en medlemsejet forening og vi skal kun bede medlemmerne om øget kontingent, hvis det er absolut nødvendigt.

Nu må vi se, hvad udbuddet af byggeriet så giver af priser. Vi håber vi har nok, så det hele ikke har været spildt arbejde. Lige nu er ansøgningen om byggetilladelse sendt frem….. eller i hvert fald på vej til det.

Vi glæder os til at komme i gang med vores nye idrætsbygning, hvor inklusion af bevægelseshæmmede og andre former for handikappede i idrætsforeningen, er det overordnede mål. Samtidig med at vi får bedre forhold til vores træning for vores nærende medlemmer – naturligvis. Men vi gå også fra 200 til næsten 500 m2 og især den sal vi får, hvor der kan laves øvelser på gulv, mere funktionel træning, mere holdtræning – uden der er redskaber/maskiner – glæder vi os til at få. Og en cafe hvor vi kan mødes efter træningen.

Som følge af vores nye koncept med større fokus på borgere med handikap, har vi også meldt os ind i Parasport Danmark.

Al træning i klubben er ved det gamle. Af nye tiltag i 2018 indførte vi powerwalk. Noget af det som der er fokus på som ny idrætsgren. Det falder godt ind i vores koncept og strategi. Vores største tilbud er fortsat løb. Der er god gang i både begyndertræningen og den etablerede træning. Vi mærker naturligvis, at der er kommet flere og flere private løbefællesskaber, men det supplerer jo bare vores idræt og giver også flere deltagere til vores events. Vi fik uddannet en stor flok løbetrænere i 2018 – stort tillykke med det. Powerwalk bliver en del af den kommende begyndertræning i løb, når vi starter op i foråret – det er ikke alle der kan og skal løbe. Atletik for børn og unge, triatlon, orienteringsløb, cykling – inde og ude fortsætter vi med. For uformindsket styrke. Baneatletikken – her har Anne vist sig som en særdeles talentfuld diskoskaster – kastede i 2018 længere end den danske rekord for piger 12 år. Klara løber stærkere og stærkere – det bliver spændende at følge udviklingen. Lasse er udtaget til para olympics i Dubai – en fantastisk oplevelse venter ham. Alle de unge gør der godt og der er grøde i det ved hjælp er dygtige trænere. Vi vil gerne øge indsatsen, og bestyrelsen vil fortsat støtte udvalgene i deres indsats.

Der sker flere ændringer i løbsmønstrene i orienteringsløb, hvor der også er blevet set på bl.a. tilmeldingsproceduren. Nye kort over den Grønne Ring og næste år over Rønne midt by, så håber vi øger interessen for denne sport, når adgangen til den bliver så let. Bestyrelsen vil altid være med til at understøtte udvalgenes ideer økonomisk. Ideer skal komme ”nede fra”, altså fra udvalgene, det giver den højeste succesrate. Det er i udvalgene af indsatsen i vores tilbud skal styrkes. Så, som medlem, søg gerne indflydelse på udvalgene og bliv et aktivt medlem og bidrag med dine ideer

Fitnessudvalget gør en kæmpe indsats. Vi har ca. 1200 brugere i vores fitnesslokaler. Et uhørt højt antal. Da vi byggede det for 8 år siden, håbede vi på 100 brugere. Vi ved, at rigtigt mange ikke bruger det særligt ofte. Løberen, der f.eks. kun har adgangen i tilfælde af en hård vinter, så man har adgang til løbebåndene. Vi kan dog se, at mange af vores medlemmer vælger et medlemskab netop grundet kombinationsmulighederne. Feks. Adgang til svømmehallen, fitness, indendørstræningen og så videre. Men det samlede, store, udbud er afgørende når de vælger os til.

Eventdelen af klubben er stadigvæk vores største ”forretningsområde”. Det kører også derud af. Etapen holdt skansen i jubilæumsåret 2018. De fleste events gik nogenlunde lige op (inden for +/- 10 procent, som er et almindeligt udsving). Höst Open og Bornholm Rundt på cykel var i lidt fremgang. Der var tilbagegang i enkelte events, fremgang i andre. Cross Island måtte helt aflyses, men det var en sen gang påske sne, der gjorde det. Økonomisk byder eventområdet på en samlet tilbagegang, hvilket også var ventet. Især etapens regnskab er blevet forringet væsentligt. En tredjedel af overskuddet er væk. Der var i 2018 en række jubilæumsudgifter – og vi var nødsaget til, at ”købe” arbejdskraft i andre idrætsklubber for at kunne gennemføre det. Alene disse to poster betød 100.000 kr. i mindre overskud. Det skyldes dog også de færre sponsorkroner, som følge af færre sponsorer. Men ikke mindst at vi nu også skal klare os uden det markedsføringsbidrag vi fik fra Nordeafonden i perioden 2015-17. Samlet fik vi en halv million i de år. Det var over 166.000 kr. der nu manglede på den konto pr. år. Vi må håbe, at vi fik lavet rigtigt meget og god reklame for vores events i de år. For markedsføringen er nu skåret ned – ned til det, som økonomien i vores events kan klare, uden at vi skal kanalisere kontingentkroner over for at få flere deltagere til vores events. De beløb vi bruger på markedsføring, er de beløb vi får fra sponsorer fra turismeerhvervet til netop dette. Så med mindre markedsføring vil der komme færre deltagere. Det er rigtigt ærgerligt for vi ved, at vi trækker turister til øen. Turister som lægger måske samlet langt over 25 mio i de Bornholmske samfund. Vi ved fra spørgeundersøgelser og når vi ser på vores deltagere, hvor de kommer fra, at over 8000 personer vælger Bornholm som rejsemål på grund af et af vores events. Skønt at vi kan bidrage på denne måde til den samlede turisme. Det kan vi være stolte over.

 

Bestyrelsen vil i den kommende samling tage hul på en lidt mere vidtrækkende drøftelse omkring fremtiden for Viking Atletik. Hvilken retning skal vi bevæge os i? hvordan skal vi se ud om 3-4-5-6, ja måske 10 år. Skal vi fortsat være en lige så stor eventorganisation? Altså i det omfang vi kender i dag. Vi laver rigtigt mange events. Her i 2019 udvider vi med et langdistance mtb løb og Royal run (i samarbejde med DGI Bornholm), som afvikles kun 4 steder i landet (dog uden prinsen deltager i 2019) – og i 2020 udvider vi også som lokal arrangør af Lady Walk. Et event som vi er blevet bedt om at overtage.

Men er det det, vi skal i fremtiden? Altså i samme målestok. Hvordan skal vægtningen være mellem den tid vi bruger på events og den tid vi bruger på den daglige træning. Som jo er og skal være, den vigtigste del af os. Og som har et stort udviklingspotentiale. Dette set i lyset af, at det bliver svære og svære at finde sponsorer, svære og svære at finde frivillige og det faktum, at vi de sidste 10 – 15 år har brugt måske 15 mio. på materiel og bygninger. En kapital som vi ikke nødvendigvis skal rejse fremadrettet. Eventdelen startede i sin tid med, at vi havde meget store udgifter til ungdommens og elitens rejser. Så vi skulle skaffe økonomi. Ungdommen rejste til mange stævner rundt omkring i landet. Men rejseaktiviteten er der stort set ikke længere – nok også en følge af, at der jo ikke er ret mange unge tilbage på øen. Eliteudgifter i samme omfang er der hellere ikke mere, da fødekæden jo er stoppet med de små årgange. Økonomien ser måske meget anderledes ud i fremtiden. Så skal prioriteringerne måske også ses efter i sømmene.

Ting der samlet taler for, at vi måske skal forny os. Bruge mere krudt internt – mindre eksternt. Ikke hverken til næste år, eller næste år igen – men på sigt, hvad er det så vi skal prioritere? Vi skal se på hvad vi tager for at være medlem i klubben kontra den indsats som forholdsvis få hjælpere i klubben står for. Altså se på, om vi i virkeligheden godt kunne tage mere i kontingent og så lave lidt mindre f.eks. events. Færre deltagere – der måske betaler lidt mere for at være med. Vores takster ligger jo bestemt i den billige ende sammenlignet med andre.

En spændende snak om fremtiden, hvor vi også skal tale om et fremtidigt generationsskifte og måske en tilpasning af vores opgaver, vores bemanding (ansatte) og de opgaver der udføres. Skal vi f.eks. om 8-10 år have en anden profil, så skal vi allerede nu udstikke retningslinjerne. Vide hvor vi skal bevæge os hen og langsomt indrette os på det. Lige for at understrege, så det ikke misforstås, på kort sigt, vil vi fortsætte som linjen ligger nu. Men rettidig omhu og tanker om fremtiden, skal vi begynde på.

Tusinde tak til alle, der har gjort en indsats for at fremme Viking Atletiks interesser. Vi er en idrætsforening, vi er medlemsejede – så den indsats der lægges i klubben er for fællesskabet. Uanset om det er til vores træning, vores events eller i forbindelse med det administrative arbejde, udvalgsarbejde eller andre steder i vores organisation. Vi er alle Viking Atletik – Bornholms største idrætsforening. Danmarks største atletikklub.

Stor tak.

 

Bestyrelsen

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.