Nyheder

Så mange var medlem i 2018

Årets er gjort op for så vidt angår medlemstal.

Nyhed fra 30. december 2018 som hermed genopfriskes. I dag er de officielle tal så kommet i forbindelse med DGI,s kommende årsmøde. Viking Atletik er registreret med over 3000 medlemmer, da vores fitnessbrugere, der betaler et særskilt kontingent på kun 300 kr. om året, er registreret for sig - og dermed tæller dobbelt med. Så hvis nogen ser et større tal end de i artiklen nævnte 1826, så er det det, der hedder "Aktivitetsmedlemmer". Det er ikke det samme som unikke personer. I flerstrengede idrætsforeninger tæller man med flere gange, hvis man f.eks. spiller både fodbold, håndbold og badminton i samme forening. Vi har - åbenbart - ved en fejl tidligere kun talt medlemmer med en gang :-). Nemlig alle dem der betaler grundkontingentet. 

 

Gammel nyhed fra 30/12 2018, da tallene blev indberettet: 

En gang om året, gør vi medlemstallene op. Det gør vi, så vores hovedorganisationer kan få fordelt de penge, som tilgår idrætten fra spilmidlerne (tipsmidlerne). Der fordeles hvert år ca. 1 miliarad kroner på denne måde.

Pengene kommer ikke til foreningerne :-) Det tilgår hovedorganisationerne som f.eks. DGI, Dansk Atletik Forbund, Bevæg dig for livet m.fl. Pengene kan de så bruge til at lave kurser, udvikle idrætten, drive landshold, lave store landsdækkende stævner. Alle de mange gode ting de gør. Men - desværre også til at lave events i konkurrence med idrætsforeningerne, medlemsforeninger som de jo ellers lever af. Men sådan er verdenen også skruet sammen. 

Så når tallet gøres op, er det af hensyn til ovenstående. 

Man gør medlemstal op ved, at man tæller alle med, der har været medlem i mindst 3 måneder. Altså ikke tallet her dags dato, men alle der har været med i løbet af året. 

I løbet af 2018 har 1826 personer været registreret som medlem af Viking Atletik. Også selvom vi ikke har været mere end lige over 1700 på samme dag. Det er ca. 160 personer flere end i 2017. Så der er bestemt grund til at være stolte over denne fremgang. Tillykke til jer alle. 

Vi er medlem af følgende hovedorganisationer:

Dansk Atletik Forbund (Dansk idrætsforbund). 

DGI Bornholm (DGI Danmark)

Parasport Danmark

Dansk Triatlon Forbund

Dansk Orienterings Forbund

Bevæg dig for livet Fitness. 

De indberettede tal fordeler sig mellem ovenstående hovedorganisationer. Dog er det nødvendigt, at indberette enkelte dobbelt. Tallet for medlemsaktive bliver således endnu højere, men det er en helt anden historie. 

 

Du kan se fordelingen på aldersgrupper for vores medlemmer herunder:

 

Antal kvinder

Antal mænd

I alt

0-6 år

6

18

24

7-12 år

39

49

88

13-18 år

110

159

269

19-24 år

66

100

166

25-39 år

108

92

200

40-59 år

358

296

654

60-69 år

148

126

274

70-100 år

68

83

151

I alt

903

923

1826

De tal som vi får støtte efter, er de medlemmer der er 24 år eller yngre. Her får vi et beløb pr. medlem fra BRK - midler der tildeles efter Folkeoplysningsloven, som alle andre idrætsforeninger, spejdere, ride foreninger m.v. også får. Dette beløb forventes af være ca. 60.000 kr. for vores vedkommende i 2018. 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.