Nyheder

Næste fase af byggeri

Spændende tid vi går i møde i projektgruppen

Vi er klar til næste fase i vores projekt ”Fitness for alle”, som vi er kommet med i. Projektet, som vi tidligere har skrevet om, giver os 2,5 mio. kr. til opførelse af en ny fitnessbygning på vores grund, Louisenhøj på Torneværksvej.

Hele formålet med projektet er, at vi skal kunne inkludere bevægelseshæmmede i vores foreningstilbud. Det bliver rigtigt spænende. Trods navnet ”fitness for alle”, så er det al form for inde idræt det kommer til at omfatte. Projektet til i alt 6 mio. finansieres også af vores egen opsparing samt et lån som vi påtænker at optage – eller med fondsmidler, som vi vil søge i løbet af 2018. Selve byggeprojektet skal efter planen starte i februar 2019 og være afsluttet i slutningen af 2019. Vores mål er, at vi får 400 m2 til idræt. Det er dobbelt så meget som vi har i dag i vores nuværende bygning på Rønne Stadion, men de flere m2 skyldes først og fremmest, at der skal være plads til en større sal til gulvøvelser, crossfit m.v., samt en cafe område. Men der skulle blive lidt større afstand mellem maskinerne.

Nå, hvad sker der lige nu?

På tirsdag den 12. december afleverer tre arkitektfirmaer deres ide til, hvordan de tænker vi skal bygge. Vi skal udvælge 2 projekter som præsenteres for os den 19. december på et møde i København. Så skal der udvælges et projekt, som vi skal arbejde videre med.

Derefter går sagen sin gang – og som skrevet skal første spadestik ske i februar 2019. Dog skal vi inden da have fundet en helhedsplan for Louisenhøj, da et byggeri - måske - betyder, at den bygning, som vi i dag bruger som lager, skal rives ned. Så det fører meget med sig. De forberedelser vil vi foretage os i løbet af 2018.

Jeg vil løbende orientere jer om status på projektet.

Læs tidligere PM med videre her - http://viking-atletik.dk/nyheder/fitness-for-alle/

 

FAKTA

Om kampagnen ’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap.

Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen.

TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.