Nyheder

Løb søges gennemført

Ændret koncept med forskudt start, så vi kun er få samlet

I en tid hvor mange store events aflyses, så vil Viking Atletik forsøge, at gennemføre to af vores planlagte MINDRE løbeevents med et helt nyt koncept. Inden for rammerne af et forsamlingsforbud. 

Det er Fredensborgløbet og Softiceløbet.

Det nye koncept er, at man gennemfører ruterne i løbet af dagen. Hver for sig (eller inden for husstanden), så man helt undgår, at overtræde reglerne for forsamlingsforbuddet. Dette skal ses i lyset af, der formentlig i juni bliver et forsamlingsforbud på 30-50 personer (Fredensborgløbet) og der tidligere er meldt ud, at større forsamlinger over 500 (Softiceløbet) vil være forbudt frem til udgangen af august. 

Fredensborgløbet vil blive forsøgt gennemført den 21. juni med start mellem kl. 10:00 og 12:30

Softiceløbet vil blive forsøgt gennemført den 1. juli med start mellem kl. 10:00 og 19:30. 

Konceptet er, at man tilmelder sig, møder op forskudt, passerer startstregen og når man kommer til mål får man en nettotid. På denne baggrund får man en tid og dermed en placering i løbet. Ruterne tilpasses så de foregår på stier og mindre veje, så det ikke er nødvendigt, at spærre veje af. 

Vent med at tilmelde dig......

Da gennemførelsen af løbet er afhængig af hvilken lovgivning der er gældende til den tid, så opfordres du til, at du tilmelder dig så sent som muligt. Alle øvrige regler om afstand m.v. skal også overholdes. Men ved at forskyde starten regner vi med, at der kun vil være meget få samlet i start- og målområderne på samme tid. Dette vil blive reguleret efter gældende regler. 

I tilfælde af en skærpelse af reglerne vil løbene blive aflyst.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.