Nyheder

Generalforsamling 6/2

Det er den 6. februar 2018

Viking Atletik

 

Generalforsamling tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i på Louisenhøj, Torneværksvej 20

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:
  Kasserer                          Keld Madsen
  3 bestyrelsesmedlemmer   Mogens Kjær, Hans Mikkelsen, Jan Jensen
  Suppleant til bestyrelsen   Ulla Gulev
  1 revisorer                       Kenneth Jensen
  Revisorsuppleant              Connie Frederiksen     

10. Eventuelt

Bestyrelsen håber at se jer alle.

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 23. januar 2018

 

Med venlig hilsen
Claus Clausen

Formand

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.