Nyheder

Generalforsamling 5. februar

Du er som medlem med til at sammensætte klubbens ledelse

Viking Atletik

 

Generalforsamling tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 i på Louisenhøj, Torneværksvej 20

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:
 • Formand Claus Clausen
 • Sekretær Peter Hauge Madsen
 • 3 (4) bestyrelsesmedlemmer Karina Juul Jensen,
                                             Miriam Asvarish,
                                             Michael Ovesen,
                                            (Michael Pihl afgår uden for tur)
 • Suppleant til bestyrelsen       Vankant
 • 1 revisorer Finn Carlsen
 • Revisorsuppleant Connie Frederiksen
 1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 22. januar 2019.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Clausen

Formand

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.